Kako biste blokirali e-novac molimo Vas da unesete e-money PIN (16 cifara) i poslednje tri cifre broja potvrde o izdavanju elektronskog novca.

Ukoliko imate probleme sa prikazom sadržaja molimo Vas da nas kontaktirate